Submitted, forthcoming

Jan-Ola Östman

Publications

Submitted, forthcoming

Jan-Ola Östman, forthcoming. Constructions as cross-linguistic generalizations over instances. Passive patterns in contact. Amsterdam: John Benjamins.

 

Lena Ekberg & Jan-Ola Östman, submitted. Identity construction and dialect acquisition among immigrants in rural areas.

 

Jan-Ola Östman & Jef Verschueren, eds. forthcoming. Handbook of Pragmatics, vol. 21. Amsterdam: John Benjamins.

 

Jan-Ola Östman & Jef Verschueren, forthcoming. Editors' note. In Jan-Ola Östman & Jef Verschueren, eds. Handbook of Pragmatics, vol. 21. Amsterdam: John Benjamins.

 

Review of

Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, ed. by Lars-Erik Edlund & Elżbieta Strzelecka in cooperation with Thorsten Andersson. Umeå 2017.

 

Review of

I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år, ed. by Knut E. Karlsen, Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen. Oslo: Novus Forlag.

 

 

 

 

 

 

 

© Jan-Ola Östman 2018