Invited academic talks

Jan-Ola Östman

Guest lectures, invited talks and other academic presentations

 

2018

 

October 16, 2018

Dalarna University, Falun, Sweden

Org.: Humtank & ISTUD

Invited presentation:

"Språkets makt och språkvetarens ansvar" ['The power of language and the responsibilities of linguists']

 

October 8-9, 2018

Mid-Sweden university, Sundsvall, Sweden

Workshop on "Bilden av det svenska" ['Swedish in pictures']

Co-organizer of workshop and presentation on "Från plats till ställe på vykort: ansvar, appropriering och etnicitet" ['From space to place on postcards: responsibility, appropriation and ethnicity']

 

September 13, 2018

Södertörn University, Stockholm, Sweden

Org.: School of Culture and Learning

Invited presentation:

"Språk, ansvar och språkvetenskaparnas ansvar:

Migration, parallellspråkighet och periferins betydelse" ['Language, responsibility and the responsibility of linguists: Migration, parallel language use and the importance of the periphery']

 

April 20, 2018

Sundsvall, Sweden

Org.: Swedish/Humanities, Mid-Sweden University (Ann-Catrine Edlund)

Invited guest lecture:

"Immigration, dialekt och språkvetenskapligt ansvar – Vad är det som sker på landsbygden i svenska Österbotten?!" ['Immigration, dialect and linguistic responsibility - What's happening in rural Swedish-language Ostrobothnia?!']

 

April 12, 2018

Uppsala, Sweden

Org.: Adolf Noreen-sällskapet, Department of Scandinavian languages, Uppsala university

Invited presentation at the association's annual meeting:

"Migration, ansvar och identitet: den tredje positionen hos bosnier i svenska Österbotten" ['Migration, responsibility and identity: The third position of Bosnians in Swedish-language Ostrobothnia']

 

March 21, 2018

Stockholm, Sweden

Org.: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm university

Invited presentation - the Annual Olle Josephson Talk:

"Språkforskning och ansvar. Om parallellspråkighet och om immigration till landsbygden" ['Linguistics and responsibility. On parallel language use and on immigration to rural areas']

 

February 8-9, 2018

Helsinki, Finland

Symposium on Svenskan och språkundervisning i det flerspråkiga klassrummet ['The Swedish language and language teaching in the multilingual classroom']

Org.: FNF [Föreningen för Nordisk Filologi, 'The Nordic Philology Society']

Invited presentation:

"Om att nyanlända till den svenska landsbygden i Finland: Ansvar" ['On newly arriving in the Swedish-language countryside in Finland: Responsibility']

 

2017

 

December 8, 2017

Seminar in honor of prof. Jef Verschueren on the occasion of his retirement

Org.: University of Antwerp, Belgium

Invited presentation:

"The Open Society and its Linguistic Responsibilities"

 

December 8, 2017

Frank Brisard's lecture series on Pragmatics and grammar; University of Antwerp, Belgium

Org.: Department of Linguistics

Guest lecture on "Pragmatics in Construction Grammar"

 

September 14-15, 2017

Workshop om språk, mangfold og ansvar ['Workshop on language, diversity and responsibility']

UiT - The Arctic University of Norway, Tromsø

Org.: Florian Hiss (Project on "Linguistic and Cultural Diversity at Work")

Invited presentation on "LIRA-projektet: Språk, integrering och ansvar i Österbotten" ['The LIRA project: Language, integration and responsibility']

 

August 24, 2017

Seminar in honor of prof. em. Helge Sandy, University of Bergen, Norway

Org.: Department of linguistic, literary and aesthetic studies

Invited presentation:

"'Dö kan ta påijtJin yyr byyin, men int byyin yyr påijtJin' - Om självkolonialiseringens förbannelse och välsignelse"

 

April 18, 2017

Linguistics seminar; Uppsala university

Org.: Department of linguistics and philology

Invited seminar presentation:

"Constructions as cross-linguistic generalizations over instances: The case of passives"

 

April 2, 2017

Nordiske Sprogpiloter; Schæffergården (outside Copen-hagen)

Org.: Nordisk Sprogkoordination

Invited presentation:

"Språksituationen i vårt senmoderna Norden" ['The linguistic situation in our late modern Norden']

 

March 30, 2017

Linguistics seminar; Stockholm university

Org.: Department of linguistics

Invited seminar presentation:

"The Proper-Name-Phrase construction: Perspectives on the apposition-epithet controversy"

 

March 13

Michael Dunn's lecture series on Language and Cognition; Uppsala university, Sweden

Org.: Department of Linguistics and philology

Guest lecture on

"The Construction Grammar (CxG) and Construction Discourse (CxD) Perspectives on Cognition"

 

February 17

Seminar in honor of prof. em. Jan-Ola Östman: J, prAgmatics, liNgvistik, discOurse, diaLekter, Ansvar; University of Helsinki

Org.: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki

Farewell lecture:

"Makt som språk - Power as language"

 

February 6

Annual Multidisciplinary Science & Humanities Meeting; topic 2017: "Languages: Nature, Humans, Machines"; Jerusalem, Israel

Org.: The Israel Academy of Sciences and Humanities

Invited presentation:

"Language: Variable, adaptable - yet restrained"

 

2016

 

September 1-2

Nordiska språkmötet 2016: Ett flerspråkigt samhälle; University of Vaasa, Finland

Org.: Institutet för de inhemska språken, together with Nordisk språkkoordination and Nätverket för de nordiska språknämnderna

Invited presentation, together with Lena Ekberg:

"Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten" ['Language and integration in the Swedish-language Ostrobothnian countryide']

 

April 28

Symposium om Språket på landsbygden

Org.: Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Sweden

Invited presentation, together with Lena Ekberg:

"Integration på närpesiska - språkbruk och språkkontakt på landsbygden i Svenskfinland" ['Integration in the Närpes dialect - language use and language contact in the countryside in Swedish-language Finland']

 

April 13-15

Workshop on Dialect acquisition and migration

Org.: Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (Multiling), Oslo, Norway

Invited presentation, together with Lena Ekberg:

"Language and integration in rural areas: first- and second-generation dialect acquisition and identity construction"

 

UNDER CONSTRUCTION

 

2015

April 10

Helsinki Lectures on Intersubjectivity

Org.: The Finnish Centre of Excellence in Intersubjectivity in Interaction; University of Helsinki, Finland

Invited presentation:

"Responsibility in Construction Discourse"

 

2014

May 16?

University of Antwerp, Linguistics

Invited presentation:

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

November 5-7

FRIAS - Freiburg Institute for Advanced Studies, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

Invited participation in Space Workshop I: Grammar, Space and Cognition

 

2008

 

June 11

Centre for Research on Bilingualism, Stockholm university

Invited presentation:

"Konstruktionsgrammatik och språkinlärning" ['Construction grammar and language learning']

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 

1997

 

1996

 

1995

 

1994

 

1993

 

1992

 

1991

 

1990

 

1989

 

1988

 

1987

 

1986

 

1985

 

 

 

Plenaries and Keynote presentations

at conferences and workshops

 

2018

 

October 3-4, 2018

NOS-HS Workshop on New Trends in Nordic Socio-onomastics - Socio-onomastikens teori ['The theoretical underpinnings of Socio-onomastics'], Helsinki, Finland

Org.: NOS-HS & University of Helsinki

Invited presentation:

"Från ett pragmatiskt perspektiv på namn till ett onomastiskt perspektiv på språkbruk" ['From a pragmatic perspective on names to an onomastic perspective on language use']

 

May 28-30, 2018

DiPVaC 4 conference, University of Helsinki, Finland

Org.: DiPVaC [Discourse-Pragmatic Variation & Change Research network]

Invited keynote presentation:

"Pragmatic particles, constructions, and responsibility"

 

2016

 

August 1-3, 2016

Europhras Conference; Trier University, Germany

Org.: Europäische Gesellschaft für Phraseologie

Invited plenary talk:

"There are constructions, and then there are idiomatic constructions: On constraining the variability of routine expressions"

 

UNDER CONSTRUCTION

© Jan-Ola Östman 2017