Theses supervised

Curriculum vitae in detail:

Theses and dissertations supervised


Ph.D. dissertations supervised

(The abbreviation "(m)" stands for 'main supervisor', i.e. what is also known as Dissertation director/advicer, Chair of PhD committee, or Promoter of dissertation; "(c)" stands for 'co-supervisor', and is followed by an explication of the nature of this supervision. The dissertations mentioned are tied to official supervision responsibilities. A PhD dissertation (in the Finnish system) can (i) either be in the format of a monograph, (ii) or in the form of a lengthy Summary introduction together with 4-7 previously published journal articles, book chapters, or shorter monographs.)


2020

Niini Vartia-Paukku. Public Speaking in International Fora. Rhetorical strategies, coherenceand responsibility in political discourse

(m)

(co-supervisor: Sanna-Kaisa Tanskanen)

[University of Helsinki, English]

[Published as is as PIC Monographs vol. 8, University of Helsinki] 


2018

Maria FremerTilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett historiskt perspektiv ['Forms of address in advertising films. The informalization of Swedish address practices in an historical perspective']

(m)

(co-supervisor: Beatrice Silén)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, in the publication series Nordica Helsingiensia, vol. 55]


Jenny Stenberg-Sirén, Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter ['Language and language ideologies in radio and on tv. Standard language and language standards in Finland-Swedish radio and tv news']

(m)

(co-supervisors: Tom Moring, Hanna Lehti-Eklund)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, in the publication series Nordica Helsingiensia, vol. 50b]


Väinö Syrjälä, Namn – Språk – Ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum ['Names – Languages – Places. Language users in the public spaces of bilingual Finland']

(m)

(co-supervisor: Terhi Ainiala)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, in the publication series Nordica Helsingiensia, vol. 52]


2016

Mila Engelberg, Yleispätevä mies. Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus ['The omnipotent man. The generic, latent and nascent grammaticization of masculinity in Finnish']

(m)

[University of Helsinki, Gender studies]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia, vol. 44]


Maria Vidberg, Ortnamn i kontakt i Helsingfors. Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter ['Place names in contact in Helsinki. Finnish elements in the use of street names in Swedish-language contexts']

(m)

(co-supervisor: Terhi Ainiala)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia, vol. 45]


2014

Helena Palmén, Identitet i samspråk. Kodväxling till standardvarietet som risk och resurs i östnyländska samtal på dialekt ['Identity in interaction. Code-switching from dialect to the standard as risk and resource in eastern Nyland']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia, vol. 34]


2012

Florian Hiss, EncounteringcComplexity. Hybrid discourse and individual management of multilingualism and social meaning

(m)

[University of Tromsø, Scandinavian languages]

[Published as is (Summary introduction plus six case studies republished) by the University of Tromsø]


Karin Hoyer, Dokumentation och beskrivning som språkplanering - perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk ['Language documentation and description as language planning - Working with three signed minority languages']

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Summary introduction published as monograph, Nordica Helsingiensia, vol. 29; four studies published separately, plus lengthy study published by Ishara Press, Language vitalization through language documentation and description in the Kosovar Sign Language community, and downloadable from Open Access Publishing in European Networks]


Charlotta af Hällström-Reijonen, Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is (Summary introduction plus four studies republished), as Nordica Helsingiensia vol. 28, University of Helsinki]


Tomas Lehecka, Interrelaterade lexikala egenskaper - Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus ['Interrelated lexical properties. English adjective imports in a Swedish newspaper corpus']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Summary introduction published as monograph, as Nordica Helsingiensia, vol. 32; other parts published as journal articles]


Taija Townsend, Women as leaders in public discourse: Communication, gender and leadership

(c) - Main supervisor at the University of Helsinki, English until 2007; thereafter co-supervisor with Mirjaliisa Charles of the Aalto university as (m).

[Aalto University, International communication]

[Published as is (Summary introduction plus five studies republished) in Aalto University Doctoral Dissertations series, 2/2012]


2011

Annika Hultén, Neural correlates of language learning in adults

(c) - Member of Hultén's follow-up group in The Finnish Graduate School of Neuroscience; (m) = Matti Laine & Riitta Salmelin

[Åbo Akademi university, psychology; and Aalto university, Brain research unit Low temperature laboratory]

[Summary introduction plus five journal articles (re)published as a book by the Åbo Akademi University]


Leila Mattfolk, Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan ['The attitudes and opinions by Swedish-language Finns on modern-day linguistic influence']

(m) 2002-2006; (m) 2007-2011: Hanna Lehti-Eklund

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Summary introduction plus five separate studies published as Nordica Helsingiensia vol. 26, University of Helsinki; the monograph Attityder till det globala i det lokala. Finlandssvenskar om importord ['Attitudes towards the global in the local. Finland Swedes' views on imports'] published as separate monograph by Novus forlag, Oslo: Cover. Novus order and Abstract]


Sinikka Segerståhl, Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner ['Lullabies in Kvevlax. linguistic structures and constructions']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia vol. 24, University of Helsinki]

Abstract.


Maija Stenvall, Captured by conventions. On objectivity and factuality in international news agency discourse

(m)

[University of Helsinki, English]

[Published as is (Summary introduction plus six studies) as PIC Monographs vol. 7, University of Helsinki]

Abstract.


2010

Eija Aho, Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu ['Prosodic chunking of spontaneous speech']

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is (Summary introduction + five studies) as PIC Monographs vol. 6, University of Helsinki]


Åsa Mickwitz, Anpassning i språkkontakt. Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan ['Integration in language contact. Morphological and orthographical integration of English loanwords in Swedish']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia vol. 21, University of Helsinki]


Caroline Sandström, Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör ['Gender in eastern Nyland - from dialect levelling to identity marking']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia vol. 20, University of Helsinki]

Cover.


2007

Lari Kotilainen, Konstruktioiden dynamiikkaa ['Dynamic constructions']

(c), with Pentti Leino as (m)

[University of Helsinki, Finnish]

[Summary introduction + three book chapters and a booklet (re)published as pdf by the Department of Finnish language and literature at the University of Helsinki]


Johanna Kuningas, Structure informationelle et constructions du kabyle: etude de trois types de phrase dans le cadre de la grammaire constructionelle

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is, as Department of General linguistics Publications vol. 42, University of Helsinki]


Nina Martola, Konstruktioner och valens: verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv ['Constructions and valency. The preposition åt in Swedish']

(m)

[University of Helsinki, Scandinavian languages]

[Published as is, as Nordica Helsingiensia vol. 9, University of Helsinki]


Minna Paananen-Porkka, Speech rhythm in an interlanguage perspective. Finnish adolescents speaking English

(m)

[University of Helsinki, English]

[Published as is as PIC Monographs vol. 5, University of Helsinki]

Abstract


2005

Diana ben-Aaron, Given and news. Media discourse and the construction of community on national days

(m)

[University of Helsinki, English]

[Published as is as PIC Monographs vol. 4, University of Helsinki]

Abstract.


2004

Elizabeth Peterson, Social appropriateness and language variation: A study of Finnish requests

(c) - member of PhD committee

[University of Indiana, Bloomington, IL, U.S.A., Linguistics]


2003

Jaakko Leino, Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys ['Let it change: the Finnish permissive construction and its history]

(m)

[University of Helsinki, Finnish]

[Published as is by Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsinki]

Order from SKS.


2001

Anna Solin, Intertextuality in pollution discourse. A study of textual relations in the public domain

(c) - (m) in Lancaster: Norman Fairclough; Solin was part of Östman's project on Pragmatics, Ideology, and Contacts at the University of Helsinki

[University of Lancaster, UK, English linguistics]

[Revised version published as PIC Monographs vol. 2, University of Helsinki, under the title Tracing texts. Intertextuality in environmental discourse]


2000

Heli Harrikari, Segmental length in Finnish - Studies within a Constraint-Based approach

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is, as Department of General linguistics Publications vol. 33, University of Helsinki]


Pekka Kuusisto, Ethnicity in print. Implicit linguistic manifestations of the construction of ethnicity in British and Finnish newspapers

(m)

[University of Helsinki, English]

[Published as is as PIC Monographs vol. 1, University of Helsinki]


Aino Kärnä, Die Kategorie ‘Partikel’ gestern und heute. Ein Überblick über griechische, lateinische und deutsche Grammatiken

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is, as Department of General linguistics Prepublications aid Internal Communications vol. 4, University of Helsinki]


Kari ValkamaGrammatical relations in Cebuano

(c) together with Fred Karlsson

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is, as Department of General linguistics Publications vol. 32, University of Helsinki]


1999

Anneli Sarhimaa, Syntactic transfer, contact-induced change, and the evolution of bilingual mixed codes: Focus on Karelian-Russian language alternation

(m)

[University of Helsinki, General linguistics]

[Published as is by Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsinki]

Order from SKS.


Licentiate theses supervised

(Until the end of the 20th century it was mandator in the Finnish system to get a Licentiate degree (FL) after your MA degree, before you were allowed to proceed to do a doctoral degree. Very roughly, a Licentiate degree corresponds to an M.Phil. degree at some British universities. The theses are publicly available at the University of Helsinki library.)


1997

Marjatta Huhta, The dynamics of language training - from an element of cost into an investment in communication

[University of Helsinki, English]

[Published as such by the Finnish National Board of Education, Helsinki]


1996

Silvio Maggi, EFL in Italian secondary schools: Focus on conversation closings

[University of Helsinki, English]


1995

Auli Ek, Black history matters: Contradiction in the novels of Toni Morrison

[University of Helsinki, English]


1994

Heli Ranta-Lassila, Futurity and temporal indicator. A contrastive study with special reference to English and Finnish

[University of Helsinki, English]


M.A. theses supervised

(I see MA theses as true contributions to research; and I am very proud of my MA students and their achievements. The list below only includes theses for which I have had official, main supervisory responsibility; theses marked with "(c)" indicate co-advising, shared responsibility; assistant supervision duties have not been recorded. Under each year, the authors of the theses are presented in alphabetical order (Scandinavian style). The theses are publicly available at the respective universities' university libraries, some of them through the universities' on-line services.)


Different universities and departments


2020

Eva Railo, Namn- och titelbruket i Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagbok. (University of Helsinki: Scandinavian languages) (c: as emeritus)


2019

Diana-Petronela Adomnicãi. Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället. En studie om språkbruk och språkattityder. (Uppsala University: Department of Scandinavian Languages)

Sandra Holmgård, Jär och ijeenand. Här och där och dialektutjämning hos unga dialekttalare i Esse. (University of Helsinki: Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages) (c: as emeritus)


2017

Henri Harinen, Undervisning av språkvariation i gymnasiet - med fokus på svenska (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages) (c: as emeritus)


2016

Nuutti Harmo, Vore i finlandssvenskt och sverigesvenskt tidningsspråk (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages)

Heidi Hovi, Kläder som kommunikationsmedel. Klädesbeskrivningar i kriminalromaner (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages)

Jaakko Juolahti, i språkbruket - en korpusundersökning (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages)

Aliisa Kuokkanen, "Det känns faktiskt att engelskan är ganska tillräcklig." Det implicita och det explicita i två högskolors språkpolitik (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages) (c: as emeritus)

Marion Kwiatkowski, The pragmatic particle som among adolescents with a migrant background in Närpes, Finland (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany: Europäische Sprachwissenschaft) (c)

Satu Siltaloppi, Den andra handen. Den icke-dominanta handens funktioner i finlandssvenskt teckenspråk (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages)

Kirsi Sipilä, Ortnamn i Esbo. Namnbruk och tvåspråkighet (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages)

Anna Svanljung, Läroplansplanering för språkbadsundervisning (University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages) (c: as emeritus)


University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies: Scandinavian languages


2015

László Vincze, Medieanvändningens roll i andraspråkstillägnande och ackulturation bland finskspråkiga unga i Karleby och italienskspråkiga unga i Bozen/Bolzano [Published as is, as SSKH Meddelanden 80, University of Helsinki]


2014

Nina Grönlund, De tio påståendena - om det svenska i Finland

Emmi Kyröläinen, Skandinaviska i produkttexter. En undersökning av hur svenska, norska och danska kombineras i bruksanvisningar

Outi Ropanen, "Vi gör ditt liv enklare". En deskriptiv undersökning av Aktias, Nordeas och Ålandsbankens svenskspråkiga Private Banking-webbsidor (c)

Heidi Strengell, Satsfogning i Äldre Västgötalagens Tjuvbalk


2013

Henna Kielosto, Inlånade öar. Namn på kringflutna orter av svenskt ursprung i Vederlax

Elina Koskelainen, ”Jag tänker bara på engelskans höna, hen”. Attityder till det könsneutrala pronomenet hen

Nina Lampila, ABBA och IKEA - är det allt? Kultur i svenskundervisning

Tua Lindholm, Tre stildrag i Elmer Diktonius brev: det intensiva, det existentiella och det humoristiska

Hanna Luukkanen, Invandrarsvenska i filmer

Anna Puisto, Den förberedande kursen i svenska vid yrkeshögskolor - Bedömningskriterier och bedömning


Reeta-Maria Pyykkö, ”Min väg till nordiska språk”. Första årets studenter berättar


Vuokko Ranki, Svenska släktnamn i Viborg 1800-1900

 Juha-Pekka Tulijoki, Vårdstuderande vid en yrkeshögskola och deras svenska


2012

Maria Andersson, Vi och de i Norden. En studie i föreställd gemenskap och andrafiering (c)

Anna-Maria Dumell, Läsande kvinnor och skrivande män. Genus och struktur i narrativa elevtexter

Aino Heikkinen, Föräldrar om tvåspråkig uppfostran: Barnens svenska på några språköar

Helena Hietanen, En död bokstav? Den nordiska språkkonventionen ur privatpersoners och myndigheters perspektiv

Tiina Jussila, Grammatik i läroböcker i B-svenska ur en kommunikativ synvinkel

Tatjana Kurikka, Fyra läckra snittar. En kritisk diskursanalys av fyra kokböcker från olika tidsperioder

Maria Landén, Musik i svenskundervisningen - en enkätundersökning i finska skolor

Outi Lehtonen, ”När Medelsvensson har blivit vuxen har han eller hon två barn, bor i villa och kör en Volvo.” Könsneutralt språkbruk och jämställdhet i läroböcker i B1-svenska i gymnasiet

 Nina Piispanen, ”Nå nu e ni no där sådä ungefär” - En studie av universitetsstuderandes användning av partikeln nog

Väinö Syrjälä, Två lingvistiska landskap i Norden: Om språk i Helsingfors metro och i Oslo T-bane (c)

Agnetha Åberg, Språkattityder i Helsingforsregionen. En jämförande undersökning av svenskspråkigas och finskspråkigas, äldres och yngres, samt mäns och kvinnors uppfattningar av olika språkvarieteter


2011

Lotta Erpilä, ”Varför inte språkbad?” En undersökning om språkbadsbarns föräldrars tankar och synpunkter om språkbad i huvudstadsregionen

Jessica Fransman, Finlandismer i fokus. Finlandssvenska studerandes syn på ett urval finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck

Kimmo Godtfredsen, Tvåspråkig eller inte? En fenomenografisk analys av hur man uppfattar sin språkliga identitet

Anna Heikkilä, Lär arbetet mästaren? Självlärda och utbildade konferenstolkar om yrkesvisdom

Heidi Ilomäki, ”Det här var ju en bra betjäning!” En samtalsanalytisk studie av finlandssvenska kiosksamtal

Eliisa Lahti, Finska eller svenska? Språkanvändning och identitet hos sverigefinska unga vuxna


Asta Ruoppa, Hurdan vokabulär lärs ut i skolan? En analys av de hundra mest frekventa innehållsorden


Helena Sorvali, Reklamannonser för (s)könhetsprodukter

Marie Sund, Läroboksspråk. En undersökning av finlandssvenska och sverigesvenska läroböcker i kemi för grundskolans högre klasser

Aino Waltari, Sista sigillet för Suikkanens succé. Metaforer i finlandssvenska och svenska ishockeyartiklar


Ulla Winter, Blivande lärares syn på språkfärdighetsundervisningen vid Nordica


2010

Elisa Jahkola, Engagemang eller distans? En jämförelse mellan förstasidesrubriker i svenska dags-, kvälls- och gratistidningar

Jaana Johansson, Att lösa korsord på främmande språk. En studie om lätta svenska korsord som inlärningsverktyg


Riikka Krause, ”Berätta på svenska”. En undersökning om muntliga övningar i tre läroboksserier i B-svenska

Marke Kylä-Liuhala, Att vara eller inte vara - svensklärare. En kartläggning av åsikter om lärarkallet och svenskans framtid som läroämne i Finland

Sanna Laitala, Tehy, sjukskötare och vårdarlönerna: metonymi och politisk retorik i dagspressen

Katja Mertanen [& Noora Heikkilä] , ”Miksi leijona on kylpyammeessa?” En studie av grammatikundervisningen i B-svenska i gymnasiet [joint thesis; supervisor of KM; NH's supervisor Hanna Lehti-Eklund]

Katariina Metso, Modersmålets och kulturbakgrundens betydelse för hur man åldras med två språk i Finland och Sverige

Hanni Mäkiö, Förord i fantasy. En narratologisk studie


Sinikka Piispanen, Bildmässiga stilfigurer i två rederibolags resebroschyrer


Susanna Pohjonen, Hur gick det sen? Om svenskans roll i före detta språkbadselevers liv

Virve Smarzoch, Yrkesspecifik språkundervisning och gemensamma europeiska språkkvalifikationer

Carola Sundqvist, Användningen av stadsnamn bland unga studerande i Vasa


Janina Öhman, Hur Sumpbådsflatan blev Lagunen. Ortnamnen på skärgårdsorten Halstö under ett sekel

 

University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature: Scandinavian languages


2009

Terhi Kiljunen, Du, Laila eller talangscout Bagge? - En studie av presentation och tilltal i tv-intervjuer ur ett könsperspektiv

Jenni Leppänen, Dialogiska drag i läroböcker för B-svenska. En undersökning om samtalstexter och muntliga övningar


2008

Riitta Heinämaa, Artighet på scen. Interaktionella strategier i Lars Noréns ”Demoner”

Noora Komulainen, Fani Marjatta och Tomas Panagiotis. Kultur i kontakt: Namnval hos nordisk-grekiska barn

Ninnu Kotilainen, ”Tack det samma” En empirisk undersökning av fult språk i skolan

Armi Lystimäki, ”Vi är inga svenskhatare” Rubrikcitatens funktion i dagspressen

Leena Nurmi, Guider om utländska högskolestudiers erkännande i Finland. En studie om läsbarhet

Jonita Siivonen, Namngivning av syskon


2007

Helena Antola, Språkbad - ett effektivt sätt att lära sig språk? Föräldrars och elevers tankar kring språkbad i Helsingfors

Tanja Paavilainen, Finskspråkiga gymnasisters utveckling i skriftlig färdighet i B-svenska under gymnasietiden. En felanalys av 
gymnasistuppsatser

Sandra Petas, Gymnasisters läsvanor och skrivvanor. Finlandssvenska gymnasisters åsikter om ämnet modersmål och litteratur

Riitta Sutela, En reseskildring skall ta läsaren med på resan. Researtiklar som reseupplevelser

Maria Vidberg, Stadsnamn i Nykarleby - en socioonomastisk studie av ortnamn och attityder till dem


2006

Malin Borgström, Int sägr man såndärt! :D Ja höll på o dÖöÖ! De va så nolo!!! En deskriptiv och komparativ analys av svenskspråkiga ungdomars sms-språk i Helsingfors

Magnus Brenner, Utvidgad användning av substantivets bestämda form i svenska dialekter, med särskilt beaktande av dialekterna i östra Nyland

Tuula Kainulainen, Frågor i svensk företagskommunikation. Ordförandens roll i interna möten

Tomas Lehecka, Engelska adjektiv i svensk tidningstext. En korpusbaserad analys av moderna lånord

Ulrika Lindblad, Skicka nu kinuski med pappa när han kommer dit. En deskriptiv och komparativ analys av postkortsalbum från början av 1900-talet

Satu Nykopp, Översättningen av ablativus absolutus-konstruktionen. Finska och svenska översättningar av delar av Kriget i Gallien

 

2005

Pirkko Björkqvist, ”bruudar såm int sir ut såm den dä tjäringin” Dialektdrag i Ekenäsungdomars berättelser - med särskild tonvikt på användningen 
av demonstrativa pronomen

Hanna Hakala, Airbag eller turvatyyny och krockkudde? En undersökning om moderna import- och ersättningsord i finskan, finlandssvenskan och 
sverigesvenskan

Johanna Mäkinen, Språket i musikrecensioner. En jämförande studie med speciell hänsyn till struktur och stil

Kristel Säilä, Uttrycksstrategier i återberättandet av en kortfilm - ett språkinlärningsperspektiv

 

2004

Katri Aapalahti, Grammatik - språkets ryggrad, etikett och skelett. Gymnasisters och gymnasielärares uppfattningar om grammatikundervisning

Malin Dahlman, Att välja mellan svenskt, finskt och engelskt. Anpassning av moderna importord i finlandssvenskt talspråk       

Jenni Hanhinen, Svenska drag i vetildialekten


Jessica Hartikainen, Kvantitativa och kvalitativa analyser av Helsingforssvenska SMS-meddelanden


Antti Oksanen, Ekonomiskt fackspråk


Hanna Packalén, Översättningssvenska i EU-pressmeddelanden - En kontrastiv och korpusbaserad analys av nominaliseringar

Helena Palmén, Kodväxling i dialekt

 Laura Söderholm, Innanför men utanför. Metaforer och myter i den svenska tidningsdebatten om EMU


2003

Viveca Andersson, Finlandssvenska eller rikssvenska. Finskspråkiga abiturienters och svensklärares åsikter om undervisningen i svenska

Mia Berg, Vem är egentligen färdig som lärare? En enkätundersökning om hur svensklärarna i finska skolor förkovrar sig i sitt yrke


Krister Karppinen, Verbens lång- och kortformer. Bruket i finlandssvenska och sverigesvenska dagstidningar


Renja Kirsi, ”Har aldrig upplevt nåt liknande” En studie om kärleksmetaforer i svenska rocklåtar

Tytti Laari, Språkbad. En enkätundersökning om föräldrars och elevers åsikter om språkbad

Anu Piispala, Autentiskt material i svenskundervisningen - finska gymnasisters upplevelser

Saija Tamminen, Svensk påverkan på teuvadialekten


University of Helsinki: Department of Asian and Afrian languages and cultures: African languages


1998


Riikka Halme, Tone in Kwanyama nouns (c)


University of Helsinki: Department of Philosophy


1998 

Tapio Janasik, Kompositionaalisuuden periaate ja kompositionaalinen metodologia luonnollisen kielen formaalisessa semantiikassa [‘The principle of compositionality and the methodology of compositionality in the formal semantics of natural language’] (c)


University of Helsinki: Department of General Linguistics


2000


Elliot Yeung, Nature of swearwords. A case study of Cantonese (c) 


1999

Karin Hoyer, Variation i teckenspråk - En studie av släktskapsterminologi i teckenspråket hos finlandssvenska döva [‘Variation in sign language - A study of kinship terminology in FinSSL’]

Kimmo Huovila, Towards a theory of aspectual nesting for New Testament Greek (c)

Katariina Laukama, Suomalainen kielitiede vuosina 1960-1990 väitöskirjojen valossa ['Finnish linguistics 1960-1990 in the light of PhD dissertations'] 


Ville Laakso, Persutavastaisuudesta kielitieteessä [‘On anti-foundationalism in linguistics’]

Phoebe Wai-Sum Wong, A study of language attitudes of Cantonese Chinese people towards Cantonese and Finnish in Finland


1998

Johan Autio, Autonomiset lähtöoletukset kielen ymmärtämisen tutkimuksessa - rakenteellisten strategioiden arviointia [‘The presuppositions of autonomy in the study of linguistic understanding - an evaluation of structural strategies’]

Timo Järvinen, Tesnière’s structural syntax reworked (c)

Ilkka Karjalainen, Suomi ja viro erilaisten sanajärjestystypologioiden, erityisesti Hawkinsin performanssiteorian kannalta ['Finnish and Estonian from 
the point of view of different word-order typologies, with special reference to Hawkins’s performance theory']

Tuuli Merkikoski-Silius, Kultakypärä survoi pikkumustan kaappiin - Sanomalehtien jääkiekkoselostusten maalintekoa kuvaavien verbien semanttista 
analyysiä [‘Kultakypärä survoi pikkumustan kaappiin’ - On the semantic analysis of verbs which denote goal-scoring in ice-hockey commentaries in newspapers’]


1997

Satu Elo, Kiroileminen ja kielen funktiot [‘Swearing and the functions of language’]

Reija Hännikäinen, Linguistic and socio-economic factors in comparing minority languages

Kea Kangas, Toisen kautta vai suoraan - henkilön määrääminen viittauksissa [‘Via somebody else or directly - defining people when referring’]

Henna Karjalainen, Koodinvaihdon ja kielenvaihdon ilmeneminen amerikansuomalaisessa aineistossa ['Manifestations of code-switching and language 
change in American Finnish']

Johanna Kuningas-Autio, Raamatun kääntäminen ja konteksti - relevanssiteoria kääntämisen tarkastelussa [‘Translating the Bible and context - 
Relevance Theory in translation’]

Kaisa Ojanen, Tekstin juontamisen keinoja kolmessa suomenkielisessä narratiivilajissa: muistelmissa, paikallistarinassa ja sadussa [‘Devices of 
Foregrounding in three Finnish genres: autobiographies, local stories and fairy tales’]


University of Helsinki: Department of English


2006

Riikka Haaparanta, Private and public in English. A linguistic analysis based on news reports about the privatisation of British Rail


2005

 Risto Korkeamäki, One-to-one glossaries in EFL vocabulary teaching - An experimental study       


2004

Rakel Bordi, Media discourse on stock markets

Riitta Westerlund, The use of dialogue in learning communicative skills in service encounter English studybooks


2003

Ernestiina Ervasti, From madness to merriment - abstract noun suffixes in Early Modern English

Eija Haapasaari, Bugfree coders and konsulttitrainee: On the use of English in job titles in Helsingin Sanomat

Anna Hoviseppä, “It’s pretty bloody great!” A structural analysis of classical music reviews

Mari Pikkarainen, Gun control discourse: Modes of speech presentation in the American press


2002

Maria Adaranijo, Ethnicity, nationality and democracy in Nigeria. A linguistic study of African and American magazines

Karola Auhto, Metadiscourse in executive letters of corporate annual and social reports

Su Chong, Exploring the annual report of listed companies as a genre. A Finnish case study

Erja Haaksluoto, Mellow and glassy-eyed: Drunkenness as a lexical field

Helena Hietanen, Business development discourse - shared meanings or ambiguous buzzwords?

Jaana Nyholm, Towards holistic, experiential learning and teaching of Upper Secondary English

Ulla Paatola, Interlanguage and Interdiscourse System Communication approaches to Nordic English: Turn-initial but

Mauri Ronimus, Dead, but still with us, still with us, but dead: Identity in Richard Brautigan’s fiction

Susanna Saarela, September 11 abroad: Source selection and reported speech in the British quality press

Taija Townsend, Openings reflecting ideology. A case study on New York Senate Election 2000


2001

Johanna Birkstedt,”It’s less Americanized”: A study of language awareness, language attitudes, and linguistic identities of speakers of Canadian 
English

Dominic Landon, Language learning in the workplace: Evaluating the training needs of senior staff in the Metsäliitto Group

Marketta Lindberg, Ideology in discourse. A study of World Bank texts

Veera Lenkkeri, “I hate to interrupt, but ...”: Interruptions in talkshows

Anu Silfverberg, Departures from genre norms - the case of the Starr Report


2000

Riitta Blomster, Golden Sections in two short stories by Paul Bowles

Sanna Jormanainen, You’re sure lovely! Complimenting in the British National Corpus (c)

Johanna Järvinen, Guiding the reader into the world of literature: Interpersonal strategies in literary analysis textbooks

Reija Kujala-Heikkilä, The use of punctuation in the English Inter Relay Chat channels on the internet

Sirkka Saksa, “They made their promises and mean to keep them.” A study on the pragmatic use of personal pronouns as political party differentiators 
in the 1997 budget editorials in Britain

Jonne Savolainen, Ideology in transatlantic trade and culture   

Milla Sirén, Functions of English lexical loans in Finland-Swedish newspapers


Jouni Venäläinen, “The First Screen - The Top’s Gotta Pop or They’re not Gonna Stop” A genre study on company home pages

Anna-Maaria Vuola, Academic advertising? Linguistic course books: A genre analysis of back covers


1999

Maria-Helena Markkula, Segregation simplified: An analysis of a South African history textbook


Kirsi Ohrankämmen, Continuity in discourse: Cohesion in the speeches of the Heads of States at the CSCE Helsinki Summit 1992

Leena Toivonen, Using questions in casual all-women multiparty conversation (c)


Rebecca Watson, The voice of a journalist in character portraits - featured in Tatler and Harper’s&Queen


1998

 Leena Evesti, “Dialogue so authentic it splits” - Speech representation in George V. Higgins’s The Friends of Eddie Coyle

Minna Kiukkonen, Metadiscourse in different genres. A Finnish-English contrastive study


Maija Rasinkangas, On the phonemic status of (Λ) and (ð) in Glaswegian working-class English


1997


Erika Finne-Kanerva, English in Namibia - Attitudes from within


Brigitta Kalpa, Foreign language learning - in the light of a questionnaire


Jaana Käyhty, The demonstratives this and that as deictic words


Esa Lehtinen, How are we directed? Linguistic expression of legislative action in European Union directives

 Tuija Loikkanen, Is it more common to say more common or commoner? Adjective comparison in British, American and Australian English

Essi Mattila, Today on Ricki Lake ... Behind the language of a talk show host


Salla Lähdesmäki, What should a real Scotsman wear under his kilt? Expressions of obligation in the construction of ‘Educator’ and ‘Educatee’ identities in health education brochures on HIV and AIDS


Hanna Saaristo, Interpreting androgyny in The Left hand of Darkness by Ursula K. Le Guin


Timo Sulkanen, The Vietnam trauma in contemporary American fiction


Pia Taavila, We couldn’t even find our hearing aids: A study on the selection and use of sources in newspaper reports on earthquakes

Hanna-Maija Westerlund, Aspects of lexical and syntactic co-occurrence in EFL textbooks


1996

Marjo Hamari, A hidden agenda? A presuppositional analysis of ideology in the tabloid press in the British 1992 General election


Salla Klemetti, An analysis of noun phrases serving as Agent in Agentful passive in different genres - A study of original English texts and Finnish-English translations

Katri Lehtinen, Victorian vampires: Sex, Gender, and Sexuality in John Polidori’s The Vampyre, Thomas P. Prest’s Varney the Vampyre, or, the Feast of Blood, J. Sheridan Le Fanu’s Carmilla, and Bram Stoker’s Dracula

Harriet Lindeberg, I am sorry to tell you: On formality and politeness in L2 business correspondence

Katariina Mansikkaniemi, Remythologizing Hiberno-English: The regenerative use of myths in Patrick McCabe’s The Butcher Boy


1995

Irina Donner, Reading difference. Polygyny in works by Ama Ata Aidoo, Buchi Emecheta, Flora Nwapa 

Marja-Leena Koskinen, Teaching English through drama. An elementary level experiment


Markku Lappalainen, Information and new modes of consciousness in postmodern Anglo-American science fiction literature

Tuomo Neuvonen, "TAKE this one over there and BRING that one over here" - An English-Finnish-Dutch contrastive study of causative verbs of motion

Johanna Suokas, Male and female characters in Katherine Mansfield's early, middle and late production

Riitta Tuominen, Politeness, involvement and detachment in upper management business correspondence: A cross-cultural analysis (c)

 Paula Tuomisto, The English and Finnish passives - How different are they? A Construction Grammatical perspective

Sari Wallin, Exaggeration of adjectives in the Hong Kong newspapers: Political articles on 1997 and the democratic reforms in the Eastern Express and the South China Morning Post


1994

Katja Ahonen, On a journey towards peace; metaphors in news reports on the Yugoslav war

Sirpa Bitter, Desperately seeking involvement: Involvement features in British and American newspaper editorials and news reports

Nils Dahlgren, Looking through a glass: The eternal drunkard in four Anglo-American novels

Sonja Erviö, A jobless charmer or the exec on the rise who's less than scintillating between the sheets: Horoscope texts and ideology

Liselott Forsman, On language, culture, and identity: The symbolic function of language among Scandinavian immigrants and their descendants in Camrose, Canada

Karin Hannukainen, On pidginization: A case study of the dialogue in Gerald Durrell's The Batfut Beagles (c)


Salla Huttunen, Deceptiveness of gender in Willa Cather's novels My Ántonia, One of Ours and A Lost Lady

Kaarina Hyvönen, Sexual/textual identity. Kathy Acker's novels in the intersection of postmodernism and feminism

Teppo Kainulainen, Deconstruction of genre in John Hawkes's The Lime Twig and Whistlejacket

Mia Kilpiö, Life in the limelight: The metaphorical conception of life as a play

Ritva Korhonen, English in Finnish sports language: A study of direct, translation and construction loans in three papers

Päivi Kyllönen, Negro spirituals: What they tell about the self-concept of their singers

Päivi Liias-Siponen, Man, woman and power struggle in a novel - How a writer makes use of linguistic markers of power in a literary dialogue

Tiina Metso, The influence of English on spoken computer Finnish

Antti Mäkinen, On modal and hypothetical expressions in Patrick White's "Riders in the Chariot"

Laura Mänki, Let's try something new tonight. On translating voiceovers for TV commercials

Raija Nokelainen, The Lost Generation in F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby

Antero Nordlund, Vocatives in present-day English

Marjo Nummelin, Perfect match? Analysis of personal ads as a text type (c)


Tuula Nyyssönen, Domination strategies and territorial rights in Harold Pinter's plays

Kari Pitkänen, How to avoid death - Euphemisms and circumlocutions for the final journey

Jaana Pöppönen [& Pirjo-Liisa Ståhlberg; joint MA thesis], Visions of war: A critical linguistic study of the Persian Gulf War in the American, British and Finnish press

Erja Rantanen, Repair in conversation; with special reference to gender and age

Hilkka Salmi, Linguistic transfer as a cause of error in a selection of English essays of Finnish ninth graders

Piia Salo, Is the Euro-train running out of puff? A study of metaphors about the European integration process

Hanna Skyttä, Contemporaneity in two versions of the legend of King Arthur by Sir Thomas Malory and Marion Bradley - An application of structural study of myth (c)


Anna Solin, Critical linguistics revisited - A linguistic and sociological assessment

Maija Stenvall, The last round of the Maastricht poker game: A study of news agency language

Pirjo-Liisa Ståhlberg [& Jaana Pöppönen; joint MA thesis], Visions of war: A critical linguistic study of the Persian Gulf War in the American, British and Finnish press

Anne Teppo, A study on involvement in Joy Dawson's Intimate Friendship with God and in R. C. Sproul's The Holiness of God (c)

 Merja Vihma, Asking and giving directions. A comparison of authentic dialogues and ESL textbooks


1993

Minna Aronurmi, Sex and meaning. Gender differences in the use and perception of attributive adjectives

Päivi Autio, Persuasion in Anglo-American news reporting from the Kuwait-Iraq conflict

Tiina Haapala, The angel/monster dichotomy in the Arthurian tradition: Queen Guinevere and Morgan le Fay (c)


Sisko Hallavainio, Beautyway lost and restored: The re-emergence of tribal identity in N. Scott Momaday's House Made of Dawn

Heli Huttunen, Pragmatic functions of the Agentless passive in news reporting. With special reference to the Helsinki Summit Meeting 1990

Minna Immonen, The structure of noun phrases in authentic and translated official reports

Pia Karttunen, Virginia Wolf: An experimental writer with an androgynous vision

David Landau, A semantic study of Yiddish-origin lexemes in English

Anna-Mari Mäkelä, Functional ambivalence in headlines in The Sun and The Independent

Tomi Palo, What the Russian bear can bear: a study of political metaphors in newspaper language

Tuija Peltola, Anne Tyler's life and person in her novels

Anu Piipponen, Edward Bond's epic theatre: a study of The Bundle

Pirjo Puhakka, Involvement features in women's language: A study of three women's magazines

Jarno Raukko, Get examined. A cognitive semantic study on the polysemy of 'get' as a dynamic network of meanings

Tanja Saarinen, Don Delillo's White Noise: An interpretation of postmodern anxiety

Taina Tamminen, A semantic analysis of the English verb stay

Olli-Pekka Varjonen, The Criticism of society and mankind in Mark Twain's short stories

Anne-Marie Venho, Donkey versus Elephant - Some aspects of political language in a presidential debate

Meri Väyrynen, The Other in three of Jack Kerouac's novels

Satu Ylihärsilä, Persuasion in preaching: A study on John Wesley's and Charles Spurgeon's Evangelistic sermon styles (c)


1992 

Christina Andersson, The English renderings of some characteristic features of Astrid Lindgren's narrative style in her 'Emil' books

Auli Ek, Showing "How violent violence is": Forms and functions of violence in Toni Morrison's fiction

Satu Huhtela, Readability of the Nokia-Maillefer brochures - A case study in improving a real document

Maria Immonen, Nobody's appendage: Women in African society in selected works of Emecheta, Njau and Ogot

Teija Isorinne, Repetition in Ed McBain's novels "The Con Man" and "Lullaby"

Tommi Kettula, Mode of narration and types of access to consciousness in eighteen murder stories

Pekka Kuusisto, Frostbite - A study on readers' responses to alterations of a poem

Päivi Käki, A quantitative study of a-prefixing in Appalachian English

Maria Maury, The postmodern Self in Vladimir Nabokov's The Real Life of Sebastian Knight and Pale Fire

Kaija Nissinen, Studies in the translation equivalence between 'can', 'may' and 'voida' and the different kinds of modality expressed in fiction and in technical writing

Laura Nuorteva, The use of communicative activities in English - A practical perspective

Satu Nurmio, Use of the progressive among Finnish Seventh- and Ninth-Graders (c)


Liisa Nyström, Molly Bloom: James Joyce's view of women seen in the light of a selection of feminist language and literary criticis 

Susanna Ohls, Social realism in Tom Wolfe's The Bonfire of the Vanities

Sari Pöntynen, Harold Pinter's plays Landscape and Silence: An interpretation

Annika Rinne, Characterization in T.H. White's The Once and Future King with reference to Sir Thomas Malory's Le Morte Darthur (c)


Selja Saarialho, Paycocks and patriots - A study on the dialect in Sean O'Casey's Dublin trilogy

Sari Salmisuo, Nice goings-on. I don't think: Verbal irony, sarcasm and banter as indirect expressions of attitude, with reference to Dorothy L. Sayers' Gaudy Night

Iiris Samula, Prohibitions in adult-child interaction: a thousand and one ways to say "no" to a child

Tom Tallgren, Repetition in Tom Wolfe's The Bonfire of the Vanities

Mailis Uusiniemi, Fair of writing - How euphemisms in William Thackeray's Vanity Fair portray the Victorian society.


1991

Tarmo Ahvenainen, Who's got the power now? A study on linguistic markers of static and dynamic power in two equal-status and two unequal-status conversations in the London-Lund Corpus

Marina Berts, The supernatural in Fay Weldon's novels and short stories

Tuula Koivisto, 'Faulknerian folks say it southern': Dialect in William Faulkner's Sanctuary (c)


Jan Lindström, Involvement in informal speaking and writing

Anne Niemelä, Readability, with special focus on the noun phrase

Nina Paukola, The origins of Mary Shelley's Frankenstein; or, the Modern Prometheus from a gynocritical point of view

Heini Räisänen, Myth and social vision in Wole Soyinka's Season of anomy (c)


1990 

Päivi Siivonen, The post-session phase in suggestopedic foreign language teaching (c)


Tuija Tiihonen, From amplification to clarity. Studies in grammatical complexity in Victorian and present-day English devotional texts (c)


1989


Ari Alanko, Conversion, suffixation, prefixation and compounding in fiction and science. A cognitive-semantic approach (c)


Åbo Akademi University: Department of English


1989

Tove Ellfolk, Aspect in English and Swedish; with special emphasis on English (c)

Annamari Soini, An X-bar classification of English adverbials

Maj-Len Vigård, Kinesic elements in the dyadic conversational behaviour of native English-speaking and Finland-Swedish subjects


1988 

Gunilla Ekholm, The role of a language learner's mother tongue. A study of transfer among Swedish- and Finnish-speaking primary-school pupils. (c)   

Carina Eklund, A comparison of schema availability and usage between L1 and L2 speakers in two context-manipulation experiments

Susanne Engström, Sexist adjectives? A study in linguistic sex differences, with special emphasis on differences in distribution and usage of adjectives

Kaj Kunnas, An experiment in foreign language concept learning and memorization (c)


Robin Lindroos, Communication apprehension in Finland-Swedes speaking English: A contrastive study of self-evaluation results (c)


Ruth Nikander, Communicative competence and language learning/teaching at upper comprehensive school


1987

Monica Andersson, Transfer in comprehension of words of Greek and Latin origin by Finland-Swedes and Finns

Katrina Domars, Letters to a cleaning lady: A study in transfer, with special emphasis on aspects of politeness


1986 

Anne Finell, However. A synchronic and diachronic study of however

Maj-Britt Hagberg, A comparative study of certain aspects of bilingualism in Finland, Wales and Canada (c)


1985 

Sonja Granbacka, Apologizing in English, Swedish, and Finnish. A contrastive study with special reference to communicative competence

Monica Karlsson, Studies in sentence stress and information structure


1984

Ulla Ekman-Laine, An analysis of three main types of errors made by Finns in the matriculation examination in the autumn of 1978 (c)

Siv Högnabba, Aspects of text simplification

Riitta Suomi, Spelling errors and interference errors in English made by Finns and Swedish-speaking Finns in the 9th form of comprehensive 
schoolB.A. theses supervised

I have not listed supervision of B.A. thesis before I retired in 2016.


2021

Ottilia Andersson, Commanding the Swedish roads. Non-verbal performatives in the grammar of road signs. (Uppsala University: Department of Linguistics and Philology)


2019

Mimmi Synnergren, Svenska lärosätens språkpolitik. En jämförande studie av språkpolicyer vid några universitet i Sverige. (Uppsala University: Department of Scandinavian Languages)