Sign language - FinSSL

FinSSL publications

Jan-Ola Östman, 2008. Teckenspråk är helt enkelt naturliga språk. ['Signed languages are simply natural languages'] Hufvudstadsbladet, April 23, 2008. [Letter to the editor]


J-O.Ö. [=Jan-Ola Östman], 2007. teckenspråk [‘sign language’; encyclopaedia entry]. In Uppslagsverket Finland 5 (SUT–ÖVE) (pp. 112-113). Helsinki: Schildts.


Jan-Ola Östman, 2006. Om rättigheter ... för finlandssvenska teckenspråkiga och medlemmar av den finlandssvenska dövkulturen [’On rights … for Finland-Swedish signers and members of the Finland-Swedish Deaf culture’]. In Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv [’Sign language: Social and historical perspectives’] (165-172), ed. by Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman. University of Helsinki: Department of Scandinavin languages and literature. [Nordica Helsingiensia 6, NH6; Teckenspråksstudier 2, TS2]


Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman (eds.), 2006. Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv ('Signed languages: Social and historical perspectives') [Teckenspråksstudier 2, TS2; Nordica Helsingiensia 6, NH6]. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature. 172 pp.


Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman, 2006. Nordicas teckenspråksdagar blir etablerade ['Nordica's Sign-Language days become properly established']. In Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv (5-7), ed. by K. Hoyer, M. Londen & J.-O. Östman. University of Helsinki: Nordica. ((See above.))


Jan-Ola Östman, 2005. Om teckenspråk, teckenspråkiga och minoriteter [‘On sign language, sign-language users and minorities’]. In FinSSL - Finlandssvenskt teckenspråk ['FinSSL - Finland-Swedish Sign Language'] (9-19), ed. by Jan-Ola Östman. [Nordica Helsingiensia 4, NH4; Teckenspråksstudier 1, TS1] University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Johan Hedrén, Karin Hoyer, Monica Londen, Lena Wenman, Håkan Westerholm & Jan-Ola Östman, 2005. Finlandssvenska teckenspråkiga i dag [‘Finland-Swedish sign-language users today’]. In FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk [‘FinSSL - Finland-Swedish Sign Language’] (113-122), ed. by Jan-Ola Östman. [Nordica Helsingiensia 4, NH4; Teckenspråksstudier 1, TS1] University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature.


Jan-Ola Östman (ed.), 2005. FinSSL - Finlandssvenskt teckenspråk ['FinSSL - Finland-Swedish Sign Language'] [Teckenspråksstudier 1, TS1; Nordica Helsingiensia 4, NH4]. University of Helsinki: Department of Scandinavian languages and literature. 122 pp.


Jan-Ola Östman, 2005. Finlandssvenskt teckenspråk som ett nordiskt språk ('Finland-Swedish Sign language as a Nordic language'). In FinSSL - Finlandssvenskt teckenspråk (5-7), ed. by J.-O. Östman. University of Helsinki: Nordica. ((See above.))


Utvärdering av grund- och forskarutbildning i lingvistik och teckenspråk i Sverige. 2002. 48 pp. Stockholm: National Agency for Higher Education / Högskoleverket. [Högskoleverkets rapportserie 2002:11R]. ((Report jointly written by the 11 international evaluators, with Ingegerd Bäcklund as Chair; other members of the committee: Harry C. Bunt, Lauri Carlson, Elisabeth Engberg Pedersen, Thorstein Fretheim, Nina Grønnum, Jan-Ola Östman, Dorothée Augustin, Klas Prütz, Kristina Arnrup Thorsbro & Anna Lindquist.))


Anja Malm & Jan-Ola Östman, 2000. Viittomakieliset ja heidän kielensä [‘The Deaf and their language’] In Viittomakieliset Suomessa [‘The Deaf in Finland’] (9-32), ed. by Anja Malm. Helsinki: Finn Lectura.