Admin and public presentations


Invited public talks and presentations 

- a selection


2019


June 26, 2019

Närpes (Red & Green, Mitt i stan), Finland

Org.: Nordkurs; Kurs om finlandssvenskt språk,

samhälle, litteratur och kultur

Invited presentation: "Landsbygdsvarieteter i ett

senmodernt Österbotten" ['Rural varieties in a late

modern Ostrobothnia']


2018


April 16, 2018

Uppsala, Sweden

Org.: Finlandssvenskar i Uppsala (FSU) - Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)

Invited presentation together with Leila Mattfolk:

"Hur  mår egentligen dialekterna i Svenskfinland?" ['What is really the status of dialects in Swedish-language Finland?']


2017


November 23, 2017

Vaasa (Vasa), Finland

Org.: SLS [Svenska litteratursällskapet]

Invited participation in panel discussion on Hemma igen – Populärmusik på finlandssvenskt talspråk ['Home again – Popular music in Finland-Swedish varieties'] Presentation on "Sångtexter på dialekt, performans och senmodernitet" ['Songs in dialect, performance, and late modernity']2016


October 31, 2016

Dialektens dag; Karleby, Finland

Org.: Dialektens vänner

Invited presentation:

"'Va je an de nyy sjiitin betär enn an de gaambäl', saa Hindrikas-Ann, tå on tvetta tjoolin." Om ordstäv, dialekter och identitet
Very much under construction
2015


2014


2013


2012


2011


2010


October 26

Studia Generalia Lecture series

Org.: University of Helsinki

Invited presentation: "Med Norden mot toppen"


Presentations and discussions of an administrative nature 

- a selection


2020


April 18, 2020

Uppsala university, Sweden

Faculty of Humanities, Department of English

Stand-by External examiner at PhD examination:

Erika Berglind Söderqvist, Evidential marking in spoken english.Linguistic functions and gender variation


2019


September 10, 2019

Dalarna university, Falun

Research-seminar presentation (ISTUD):

"Om att ansöka om forskningsmedel. Tio personliga budord"

['On applying for research funding. Ten personal

commandments']


August 29, 2019

Dalarna university, Falu gruva

Research-seminar presentation to ISTUD and UL

researchers:

Catharina Nyström Höög, Annelie Ädel & Jan-Ola Östman,

Plan för projektansökan: skyltar och säkerhetsdiskurs ['Plans for a research project on Signs and Security']


April 24, 2019

Dalarna university, Avesta

with Catharina Nyström Höög on the importance of

research on languages


February 7, 2019

Dalarna university, Falun

Presentation (together with Catharina Nyström Höög and Annelie Ädel) of the SOS-project ('language and security') to the SSH professors' committee meeting at Dalarna university


2018


November  12–13, 2018

Chair, session on language policy at the  conference  Modersmål, minoritet och mångfald. Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext ['Mother tongue, minority and  diversity. Multilingual identities in Nordic educational contexts']

Falun, Sweden

Org.: Swedish as a Second Language, Dalarna University


September  6–7, 2018

Tällberg, Sweden

Org.: IKSS, Dalarna  University

Invited presentation:

"Handledning – tio viktiga punkter" ['Supervision – ten important points']


2017


November 17, 2017

PhD defense; candidate: Johanna Ledin

Thesis:  "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter. En tentativ modell" ['Other-orientation in mass communicating letter texts. A tentative model']

Department of Humanities, education and social science; Swedish language, Örebro university

Member of External Examination Committee


September 1

Closing seminar of the LIVS project on Finland-Swedish Sign Language, Helsinki

Brief video greeting in Swedish


July 16-21

The 15th International Pragmatics Conference; Belfast, Northern Ireland, United Kingdom

Org.: International Pragmatics Association (IPrA)

Opening of the conference; various duties at General Assembly and  Closing of the conference - as President of IPrA


June 2, 2017

PhD defense; candidate: Carl Börstell

Thesis:  "Object marking in the signed modality - Verbal and nominal strategies in Swedish Sign Language and in other sign languages"

Department of Linguistics, Stockholm university

Member of External Examination Committee


May 5, 2017

More parallel, please! Om engelsk og de nordiske sprog på Nordens universiteter nu og conference; Oslo, Norway

The final conference of the Nordic parallel language group, established in 2013 by the Nordic Council of Ministers

Member of the group and chair of one discussion sessionUnder construction


2016


2015

June 8

Internal examiner of PhD dissertation, University of Helsinki, Ivalo


2014


2013


2012